Znak i logotip restorana Kristal

Dizajn znaka i logotipa restorana Kristal Županja.

Restoran Kristal znak i logo