Kulinarske razglednice “Vukovar na stolu”

Novo iz naše radionice: set kulinarskih razglednica “Vukovar na stolu” + fascikl. Izdavač: Turistička zajednica Grada Vukovara.

Vukovar na stolu razglednica

Vukovar na stolu razglednica