KAKO SU STARI PRIPOVIDALI – govor i rječnik mjesta Gradišta

KAKO SU STARI PRIPOVIDALI (autorice Katice Mataković Krmpotić) naziv je knjige koja u dva sveska predstavlja gramatiku i rječnik mjesnoga govora Gradišta kod Županje. Rezultat je višegodišnjeg autoričinog rada na prikupljanju i analizi jezičnoga blaga gradiškoga govora koji se ubraja u arhaične staroštokavske govore slavonskoga dijalekta.
Prvi svezak daje opis govora preko fonologije, naglasaka, morfologije, sintakse, tvorbe riječi, leksika, fraza, frazema i izreka. Tu je i ogledni primjer govora te zvučni zapisi u mp3 formatu na USB-u.
U drugom dijelu je abecednim redom navedeno nekoliko tisuća riječi specifičnih za gradiški govor (a dobrim dijelom i za govore okolnih mjesta u Slavoniji).
Izdavač i tisak: Piksel print.
Format: 17 x 24 cm
Meki uvez
Dva sveska + omot + USB memorija
Prvi svezak: 226 strana, drugi svezak: 296 strana.
Cijena kompleta: 26 €.
Kako su stari pripovidali Govor mjesta Gradiste i rjecnik govora Gradista omotKako su stari pripovidali fotografija kompleta 04 Kako su stari pripovidali fotografija kompleta 01 Kako su stari pripovidali fotografija kompleta 02 Kako su stari pripovidali fotografija kompleta 03
Slavonski dijalekt - Karta